Kraj docelowy na tłumaczenie przysięgłe Wrocław zazwyczaj zastrzega, że tłumaczenia przysięgłe dokumentu urzędowego muszą być sporządzone na podstawie oryginału dokumentu, a nie kopii. Wymóg ten należy uwzględnić w czasie realizacji tłumaczenia. Klienci mogą niechętnie dostarczać oryginalne dokumenty urzędowe ze względu na dodatkowy czas lub obawę przed potencjalną utratą lub kradzieżą. Tłumacz przysięgły może jednak odmówić pracy z dokumentu elektronicznego lub kserokopii. Tłumacz ma prawo żądać bezpośredniego dostępu do oryginału, aby móc pracować spokojnie. Jest to uzasadnione żądanie i świadczy o uczciwości tłumacza przysięgłego oraz przestrzeganiu zasad związanych z tym statusem, gdyż tłumacz wykonujący tłumaczenie przysięgłe Wrocław nie ma gwarancji, że otrzymane kopie będą rzeczywiście identyczne z wersją papierową dokumentu dostarczonego podczas kompletowania akt i atestowany. W przypadku rozbieżności pomiędzy kopią a oryginałem tłumacz uzna dokument za nieważny i nie będzie mógł przyłożyć swojej pieczęci na tłumaczeniu przysięgłym Wrocław. Z reguły podany termin realizacji tłumaczenia liczy się od chwili otrzymania przez tłumacza oryginału dokumentu przeznaczonego do opracowania.

Istotne jest, aby ostateczna wersja dokumentu źródłowego takiego jak tłumaczenie przysięgłe Wrocław została dostarczona tłumaczowi na początku procesu tłumaczenia. Po zakończeniu etapu certyfikacji tłumacz nie może wprowadzać żadnych dalszych modyfikacji w dokumencie.